Oświadczenie o ochronie danych osobowych

NWH Jobs przetwarza dane osobowe. Przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych odbywa się u nas z zachowaniem najwyższej staranności. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przez NWH Jobs.  

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osób, z którymi pozostajemy w relacji. W tym przypadku są to dane osobowe pracowników tymczasowych i partnerów biznesowych.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy dane celem realizacji różnego typu działań, takich jak pozyskiwanie i selekcja, udostępnianie, administracja płac i finansów oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

W kontekście bardziej szczegółowym przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • w celu informowania Cię o naszych usługach i metodzie pracy za pośrednictwem biuletynów pod warunkiem Twojej rejestracji;
 • w przypadku zawarcia i utrzymania umowy z pracownikiem tymczasowym lub zleceniodawcą w celu wykonania wynikających z niej czynności administracyjnych i przestrzegania przepisów ustawodawczych i wykonawczych, w tym m.in. dotyczących identyfikacji, prawa pracy, przepisów podatkowych i dotyczących zabezpieczenia społecznego, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji;
 • w przypadku oceny Twojej przydatności i dostępności do wykonania danego zlecenia. Możemy w tym przypadku uwzględnić także ocenę poprzednich zleceń;
 • w przypadku uzgodnienia zlecenia u zleceniodawcy w potwierdzeniu oddelegowania;
 • w celu udzielenia Ci dostępu do portalu HR;
 • w celu wygenerowania informacji administracyjnych, przeprowadzania kontroli wewnętrznych, kontroli księgowych i umożliwienia prowadzenia audytów przez podmioty zewnętrzne;
 • w celu ubiegania się o dotacje i ulgi w zakresie składek.

Kiedy gromadzimy dane osobowe?

NWH Jobs gromadzi dane osobowe od chwili ich otrzymania w naszych biurach rekrutacyjnych. Dane osobowe gromadzimy również, gdy zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej jako pracownik tymczasowy lub wypełnisz formularz kontaktowy.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy dane osobowe, które są nam potrzebne w kontekście świadczenia naszych usług. Chodzi m.in. o następujące dane:

W przypadku rejestracji w biurze rekrutacyjnym:

 • imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • numer BSN/RNI (jeśli go posiadasz);
 • kopia dowodu tożsamości;
 • numer rachunku bankowego;
 • obywatelstwo;
 • data i miejsce urodzenia, płeć;
 • rozmiar obuwia i odzieży;
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów;
 • znajomość języków obcych;
 • istotne doświadczenie zawodowe.

Dodatkowo w chwili rozpoczęcia pracy w NWH Jobs:

 • numer BSN/RNI (jeśli wcześniej go nie posiadałeś).

W chwili rejestracji za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i CV.

Czy przetwarzamy także szczególne dane osobowe?

Szczególne dane osobowe to dane wyjątkowo wrażliwe, dotyczące np. stanu zdrowia, wyznania, światopoglądu i karalności.

NWH Jobs rejestruje szczególne dane osobowe wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonania zobowiązań prawnych i pod warunkiem uzyskania zgody lub dopuszczenia w inny sposób na mocy ustawy.

Komu możemy udostępniać dane osobowe?

NWH Jobs może przekazywać Twoje dane osobowe zleceniodawcom, organom publicznym i innym partnerom biznesowym. Dane udostępniamy również na podstawie nakazów sądowych.

Udostępnianie danych osobowych odbywa się na mocy uzasadnionych interesów, zobowiązania prawnego lub w ramach wykonania umowy zgodnie z założeniami wymienionymi w sekcji „Dlaczego gromadzimy dane osobowe?”.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Holandii. NWH Jobs podjęło działania celem zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych.  

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Termin przechowywania danych osobowych może różnić się w zależności od ram prawnych.

Rejestracja w NHW Jobs, ale bez zatrudnienia

Jeśli zarejestrowałeś się, ale nie podjąłeś pracy w NWH Jobs, Twoje dane pozostają dostępne przez dwa miesiące od rejestracji. Po upływie tego okresu zostają one ostatecznie usunięte.

Zatrudnienie w NWH Jobs

Jeżeli pracowałeś w NWH Jobs, Twoje dane pozostają dostępne do dwóch lat po zakończeniu stosunku pracy.

Np. w związku ze zobowiązaniami podatkowymi, roszczeniami i audytami określone dane osobowe pozostają dłużej dostępne dla NWH Jobs. 

Dane osobowe partnerów biznesowych

NWH Jobs przetwarza dane osobowe przedstawicieli partnerów biznesowych. Przetwarzamy m.in. informacje dotyczące nazwisk, stanowisk i dane kontaktowe.

Dane te mogą być przekazywane np. pracownikom tymczasowym. Dane udostępniamy również na podstawie nakazów sądowych.

Jakie prawa posiadasz?

W ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), które z dniem 25 maja 2018 r. zastąpiło w Holandii ustawę o ochronie danych osobowych, określone są Twoje prawa:

 • prawo wglądu;
 • prawo korekty nieprawidłowych lub nieaktualnych danych;
 • prawo usunięcia danych (zwane również prawem do bycia zapomnianym). Również w przypadku udostępnienia danych osobom trzecim strony muszą zostać poinformowane o tym fakcie.
 • prawo przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które przechowujemy.

Za pośrednictwem swojego konta w portalu HR masz wgląd do większości danych osobowych, które rejestrujemy. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do pełnych przetwarzanych przez nas danych, napisz wiadomość na adres support@nwhjobs.nl.

Strona internetowa i pliki cookie

Strona internetowa NWH Jobs automatycznie gromadzi nieidentyfikacyjne informacje o użytkownikach, np. dane o odwiedzonych stronach, rodzaj stosowanego urządzenia, to, czy użytkownik jest nowym czy powracającym użytkownikiem, kanał, który przekierował do strony (np. Facebook lub Google), stosowana przeglądarka internetowa. Gromadzenie tych informacji odbywa się przy pomocy plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze, tablecie lub smartfonie w chwili wizyty na stronie internetowej. Pliki te rozpoznawane są podczas kolejnej wizyty. Wykorzystujemy te informacje celem monitorowania i udoskonalania naszej strony internetowej.

Ochrona danych

NWH Jobs podejmuje fizyczne, organizacyjne i techniczne środki w celu optymalnej ochrony danych osobowych przed utratą lub nieuprawnionym użyciem. Wyłącznie upoważniony personel posiada dostęp do Twoich danych.

Pytania lub uwagi?

Masz pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych osobowych przez NWH Jobs? Skontaktuj się z nami pod numerem 0252-200069 lub adresem info@nwhjobs.nl

Zmiany oświadczenia o ochronie danych osobowych

Z różnych powodów NWH Jobs może wprowadzać uzupełnienia i zmiany w treści oświadczenia o ochronie danych osobowych. Na stronie internetowej NWH Jobs znajduje się najbardziej aktualna wersja oświadczenia. Niniejsza wers