Certificeringen

Betrouwbaarheid staat bij NWH Jobs hoog in het vaandel. Niet voor niets voldoen wij aan de volgende certificeringen. U kunt met een gerust hart zaken met ons doen!

NEN 4400-1: dé norm voor de uitzendbranche

NWH Jobs is in het bezit van het NEN 4400-1 certificaat. Dat is dé norm voor de uitzendbranche en mag dus niet ontbreken in de lijst van certificaten.
Download PDF

VRO: in het belang van werkgever én werknemer

NWH Jobs is aangesloten bij Stichting VRO. Dat betekent in het kort dat wij betrouwbaar zijn. Stichting VRO bevordert eerlijke concurrentie onder opdrachtgevers, uitzendorganisaties en (onder)aannemer. Zij gaat fraude en illegaliteit tegen van zowel in Nederland als in het buitenland gevestigde ondernemingen en draagt bij aan eerlijke concurrentieverhoudingen. Zij hanteert een uitgekiend systeem om vast te stellen of ondernemingen bonafide zijn.

NWH Jobs voldoet aan het veiligheidbeheerssysteem volgens de eisen van VCU

VCU is de Veiligheids Checklist Uitzendbureaus. Periodiek vindt toetsing plaats in de vorm van audits door een gecertificeerde organisatie, in dit geval TUV. Die beoordeelt NWH Jobs volgens criteria  uit de VCU-checklist, namelijk:

  • Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
  • Selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker
  • Voorlichting en instructie aan flexwerkers

Zie register

Kamer van Koophandel registratie

NWH Jobs is een handelsnaam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28116166
Download PDF

Belastingdienst

NWH Jobs heeft een verklaring van goed betaalgedrag van de belastingdienst en maakt gebruik van een G-rekening. Dit is een geblokkeerde bankrekening die ontduiking van afdracht van loon-, omzetbelasting en premies voor sociale verzekeringen tegen gaat. NWH Jobs voldoet aan alle betalingsverplichtingen.
Download PDF

 

Stichting Normering Flexwonen

Goede huisvesting is de basis voor een gemotiveerde arbeidskracht. Huisvesting van uitzendkrachten van NWH Jobs is ondergebracht bij het zusterbedrijf van FACI B.V.

Het SNF-keurmerk, stelt op het gebied van ruimte, privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne de norm.

Download PDF